تاریخی

قلعه دختر لاور ساحلي  :

 

قلعه دختر در شرق روستاي لاور ساحلي قرار دارد كه از سمت غرب به ساحل زيبا و آرام خليج فارس مشرف است و از سمت شرق به كوه مند منتهي مي شود ودر پرتگاهي تند و بسيار تيز قرار دارد .  .  اگر سمت شرق روستاي لاور و گلستان نگاه دقيقي به كوه مند بيندازيم آثار و بقاياي اين قلعه بر تيغ  كوه مشهود و پيدا است و هنوز هر چند از زمان ساخت آن شايد قرن ها گذشته باشد ولي نشان از استواري و عظمت در چند ستون باقي مانده قسمت غربي آن هويدا است . ساعت 45/10 دقيقه بود كه  با دبيران  گروه تاريخ دشتستان اولين گام هاي خود كه همراه با بارش باران بود جهت بالا رفتن از دامنه كوه و رسيدن به قلعه آغاز كرديم .  از يك شكاف كوه در ابتداي راه عبور كرديم بعضي از اعضاء گروه صعود كننده از پايين و از بستر دره حركت را آغاز كرده بودند گاهي قطره هاي ريز باران بدن مان را نوازش مي داد و همراه و هم سفرمان بود عده اي از چتر استفاده كرده بودند بستر و دره هاي اوليه دامنه كوه تمام شده بود – "  كه انگاري رفتم به همان دوران آباد و مستحكم قلعه و  در گوشم صدايي به لهجه نزديك به فارسي دري آميخته با كلمات عربي انگار در گوشم نجوا مي كرد شايد نگهبانان اطراف قلعه دختر بودند كه خبر هجوم به قلعه را به ديد بانانان بالاي برجك هاي قلعه مي دادند در همين لحظه احساس كردم تيري به كوله پشتي بغل دستي ام خورد به او گفتم شما هم احساس مي كنيد كه پاسبانان قلعه دارند مقاومت مي كنند كه ما قلعه را فتح نكنيم و او نيز همان احساس تاريخي سپاهيان مهاجم به قلاع را در ذهن داشت و براي خود پرورش مي داد  . – "  در همين افكار بودم  كه احساس كردم كمي خسته شده ام با پيشنهاد همراهان قدري توقف كرديم.  وقتي به مسير بالا نگاه كردم عده اي از همراهان با تندي و چابكي جواني مسير سخت قلعه را زير بارش باران ادامه مي دادند دوباره مسير را ادامه داديم .  شيب تند كوه را تقريبا طي نموده بوديم كه صداي دل نشين و با لهجه شيرين آن روستا راهنماي محلي شنيدم كه گفتند سختي مسير طي كرده ايد نفسي دوباره كشيدم .  باران بند آمده بود از تپه سومي كه گذشتيم ديواره هاي غربي قلعه پيدا شده  ، چهار  ستون استوانه اي  آثار آن  پيدا بود كه از سمت شمال و جنوب منتهي مي شد به  پرتگاهي ( دره اي ) با شيب بسيار تند و   در جلوي قلعه چهار ستون قرار داشته است  كه جز آثار يكي بقيه ريزش كرده    خطر سقوط در دره شمالي وجود داشت راهنمايان محلي اعلام كردند به ستون يك و با احتياط از كناره اين دره عبور كنيم و سپس به پاي ستون هاي فرو ريخته قلعه تاريخي و خاموش دختر رسيديم كه سالياني براي خود عظمت و نشاني از قدرت و حاكميت حاكم آن قلعه بوده است .

در برجك غربي قلعه كه در واقع طبقه فوقاني  قلعه بوده است  چند  سوراخ مستطيل شكل  براي ديده باني يا  پرتاپ تير  توپ خانه به بيرون بوده است كه امروزه اين چند سوراخ مذكور  پوشانده شده است و اين شايد صيادان محلي و شكارچيان وحوشي مثل بز و كل و يا پرندگان در همين سال ها زماني كه برج هاي قلعه سالم بوده به عنوان پناه گاهي استفاده مي كردند  آنجا را پوشانده اند . قلعه به جز طبقه فوقاني بقيه زير خاك رفته است به گفته اهالي محل سقف چند اتاق آن هم تا سال هاي اخير سالم بوده است ( 1374 شمسي ) و بر اثر بارندگي شديد از بين رفته است . با توجه به آثار باقي مانده دو غار كه هنوز تحقيقي را جع به آنها نشده است به روستاهاي لاور و گلستان منتهي مي شده است كه آثار اين غارها درحياط  منزل يكي از اهالي روستاي گلستان هنوز ديده مي شود و اين دو غار از قلعه آغاز و به اين دو روستا منتهي مي شده است . يك راه كاملا هموار  و صافي به طول يك كيلومتر تا دريا قرار داشته كه شاه دختر بدون كمترين زحمتي خود را به ساحل مي رسانده است

 

ساختمان قلعه از نوعي سنگ رسوبي – كه در همان منطقه وجود دارد – و ساروج ساخته شده است .

 

در نزديكي قلعه سرزمين يا به اصطلاح امروزي پاركي كه گل نرگس در آن زياد مي روئيده قرار داشته است كه به همين خاطر آن را پارك نرگس مي ناميده اند براي آبياري پارك آب انبارهاي مخصوصي وجود داشته است كه اثار سه تاي آنها در كنار قلعه پيداست .

 

در ضلع شرقي قلعه چاله اي شبيه چاه ديده مي شود كه احتمالا حفاري غير مجاز از طبقه فوقاني به طبقه فرو رفته پاييني انجام شده است و اشياء نفيس و باستاني كه وجود داشته به سرقت رفته است و سه پايه اي كه براي بالا كسيدن خاك و سنگ اين حفاري استفاده مي شده در پرتگاه شرقي  قلعه ديده مي شود .

 

با توجه به فرسايشي كه بر اثر گذر زمان و عوامل طبيعي به وجود آمده است و هر ساله ببيشتر مي شود قلعه را در خطر تخريب و نابودي كامل و صد در صدر قرار داده است . و جا دارد كه مسوولين محترم ميراث فرهنگي استان بوشهر عنايت و توجه خاصي به اين اثر تاريخي مبذول نمايند .  قبل از آغاز سفر راهنمايان محلي  سه تپه و اثز مهم باستاني كه اكنون تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي و خانه اي كه در چند سال قبل مقداري سكه و شمش طلا بر اثر پي كني ساخت و ساز پيدا شده بود به گروه بازديد كننده نشان دادند و سپس در سمت جنوبي مدرسه راهنمايي شهيد رجايي ( ساختمان فعلي دخترانه معراج ) از تپه هاي برج جنوبي حصار شهر باستاني بازديد كرديم . روبروي مدرسه ذكر شده ديوار قديمي شهر كه به سمت شمال تا روستاي لاور كشيده شده است و برخي از آثار آن باقي است بازديد كرديم و عرض ديوار مذكور بيش از يك متر ديده مي شود . متاسفانه يا گمانه زني صورت نگرفته و اگر انجام شده جرئيات آن منتشر نشده دروازه هاي ورودي شهر مشهود نمي باشد و اهالي سنگ هاي ديوار قديم  شهر جهت ساخت و ساز از پي در آورده اند و در ساختمانهايشان بكار برده اند .

 

ساعت نزديك به 30/12 دقيقه بود كه به پايين دامنه كوه برگشتيم و آماده شديم كه جهت صرف ناهار مجددا دامنه شمالي كوه مند در ضلع شمال شرقي لاور البته اين بار با ماشين طي كنيم و به تمدن جديد و قرن هاي اخير برويم يعني كمپ نمايندگي حفاري و مطالعه نفت سنگين كوه مند دو تن از خواهران كه دبير تاريخ بودند هم در ميني بوس به جمع آقايان صعود كننده به كوه مند پيوستند تا بعد ازصرف ناهار به ادامه بازديد از آثار باستاني منطفه همراه شوند . ساعت 30/1 بود كه بعد از غار و غور و ناله ماشين ها  و حركت انها در پيچ و خم هاي كوه مند توانستينم  به كمپ اصلي شركت مذكور برسيم از قبل فرمانداري محترم هماهنگي نموده بودند و مسئول گروه نيز با سرپرست كمپ صحبت كرده بودند بلافاصله با يك تلفن نگهباني كمپ درب ورودي با احترام بر روي بازديد كننده گان باز شد و در داخل كمپ مورد استقبال گرم مهندسين قرار گرفتيم و پس از صزف ناهار به مدرسه راهنمايي  گلستان برگشتيم  و قرار بود به روستاي زيارت ساحلي و بازديد امام زاده اي كه در آن روستا آرميده برويم كه وقت اجازه نداد و با همكاران دبير تاريخ شهرستان دشتستان خدا حافظي نموديم به اميد ديدار و معرفي ساير آثار باستاني استان بوشهر و شهرستان دشتي .

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن 1384ساعت 20:29  توسط ماندستان  | 

 

تكاليف درسي  از منظر تعداد دانش آموزان درگير به سه دسته تقسيم مي شود

1ـ  تكاليف عمومي : تكاليفي كه براي تمامي دانش آموزان كلاس در نظر گرفته مي شود

2ـ تكاليف گروهي: فعاليت گروهي در كلاس درس امروزه بسيار مورد اقبال معلمان است معلمان تلاش  مي کنند تعداد محدودي از بچه ها را در يك گروه خاص سازمان داده و آن ها را براي انجام فعاليت ها خاص به مشاركت وادار کنند تكاليف گروهي براساس نوع گروه و هدف گروه ارايه مي گردد مهم اين است كه تكاليف گروهي بايستي قابليت انجام گروهي را نيز داشته باشد و آنها را به تعامل و همفكري وا دارد.

3ـ تكاليف انفرادي: اين تكاليف براساس شناخت معلم از ويژگي هاي دانش آموز ارايه مي گردد .  وجود تفاوت هاي فردي در بين دانش آموزان اين دسته از تكاليف را ضروري مي نمايد.

معلم مي تواند براساس شناختي كه از دانش آموزان خاصي پيدا كرد و فرضاً او را در يك زمينه ضعيف ديده است براي او تكليفي خاص تعيين نمايد تا ضعفش جبران گردد يا اين كه كاملاً برعكس، دانش آموزي در حوزه اي قوي است مي توان تكاليفي ويژه براي او در نظر گرفت به فرض در مهارت هاي هنري مي توان براي كودكي كه شايستگي خاصي از خود در رشته اي از خود نشان داده تكليفي خاص پيشنهاد كرد.

تكاليف درسي را از نظر محتوا مي توان به چهارگروه تقسيم كرد

1ـ تكاليف تمريني :  اين نوع تكاليف قديمي ترين و رايج ترين تكاليف درسي در مدارس هستند معمولاً به صورت كتبي و جهت تثبيت يادگيري به روش تكرار و تمرين انجام مي گيرد اين تكاليف در صورت كثرت استفاده ملال انگيز و خسته كننده است اين نوع تكاليف اگر بيش از حّد استفاده شود  همان  مشق هاي پر مشقتي است كه همه ما تجربه آن را در ذهن داريم لذا از اين نوع تكاليف در حد و اندازه خود بابد استفاده كرد و پيشنهاد مي شود عمده اين گونه تكاليف در مدرسه انجام گيرد.

2ـ تكاليف آماده سازي و آمادگي: اين گونه تكاليف بيشتر براي درس هاي روزهاي بعد بكار مي رود مثلاً اگر قرار است هفته آينده درس گياهان تدريس شود شما مي توانيد از پيش به دانش آموزان خود بگوئيد كه بخش گياهان را ورق بزنند يا اين كه تعدادي برگ يا دانه گياهان جمع آوري كرده و به كلاس درس بياورند و يا تكاليفي شبيه اين را انجام دهند شما با اين كار در آنها آمادگي ايجاد كرده ايد.

3ـ تكاليف بسطي و امتدادي : اين نوع تكاليف شاگردان را از سطح كلاس بالاتر مي برد و دانش و مهارت و تجربه آنها را توسعه مي دهند اين تكاليف مي تواند به صورت پروژه به دانش آموزان ارايه شود مثلاً به دانش آموزاني گفته شود كه در كتابخانه كتابي درباره سنگ ها پيدا كند و قسمتهايي از آن را به كلاس ارايه دهد.

4ـ تكاليف خلاقيتي: اين تكاليف دانش آموزان را وادار مي كند به روش جديدي و از راه جديدي كاري را انجام دهد يا اثر كاملاً جديدي از خود ارايه دهد در درس هنر اين تكاليف جاي خاصي دارد.

پس از آشنايي با انواع تكاليف لازم است گفته شود كه تكاليف درسي متنوع بوده و از تمامي اشكال آن در كلاس درس استفاده شود تكاليف انجام شده دانش آموز اگر برجستگي خاصي دارد و مي تواند منبعي براي داوري در خصوص ميزان پيشرفت تحصيلي وي باشد آن را در پوشه كار نگهداري نمايد. اگر گروه خاصي از نوع تكاليف انجام شده بعد از مدتي در كنار هم قرار گيرد مي توان بر مبناي آن چگونگي پيشرفت دانش آموز را مطالعه كرد و نظر داد.

از آنجا كه كمك بيش از حد و يا حتي انجام تكاليف توسط والدين پديده اي شايع است معلمان مي توانند با توجيه دقيق والدين كه هدف اين تكاليف چيست و هدف ارزشيابي از اين تكاليف چيست والدين را به برخورد عاقلانه با تكاليف درسي دعوت كنند.

 

 

شناسنامه قطعه ساخته شده (كار عملي  )

                                          ( براي وسايلي كه امكان نگهداري در پوشه كار وجود ندارد)

 

نام قطعه ، دستگاه  و ... ساخته شده  يا كار عملي :

 

 

كاربرد آن در درس يا دروس :

 

 

 

مواد و وسايل بكار گرفته شده :

 

 

مدت زمان فعاليت جهت ساخت يا انجام كار عملي  :

 

تاريخ تحويل به دبير :

 

اسامي سازندگان يا تهيه كنندگان :

 

 

 

نام دبير راهنما :

 

نام مدرسه :

 

 ارزشيابي  دبير از  دست ساخته يا كار عملي  :

 

 

 

نمونه ای از ارزشيابی پوشه ی دانش آموز :

 

نام دانش آموز ....................................       نام معلم ...............................................

 

نکات مثبت :                                                                                                                      تاريخ 

مثال : 1 – پیشرفت دانش آموز در هر بار نوشتن انشاء مشخص است .                             ...............

  يا نمره نيز ثبت شود

 

2-

3-

نکات منفی :                                                                                                                     تاريخ

مثال : 1-  در کاربرد ابزار پيشرفت قابل ملاحظه نکرده است                                      .....................

 يا نمره نيز ثبت شود

2-

3-

نکات جالب                                                                                                                     تاريخ

مثال : 1 - : به نظر می رسد دانش آموز بيشتر به کارهای ذهنی                                    ................

 علاقه مند است و ضرب المثل های جالبی به کار می برد 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن 1384ساعت 22:58  توسط ماندستان  | 

 

ثبت ارزشيابي پوشه دانش آموز چگونه باشد ؟

پيشنهاد مي شود ، پس از گذشت مدت زماني معين ( مثلا" ماه يك بار ) پوشه كار هر دانش آموز را ترجيحا" به اتفاق خود او و گروه  مرور نماييد و به هر شيوه اي كه مايليد حاصل ارزشيابي خود را  به آنها اطلاع يا در دفتر ثبت شاخص ها  ثبت كنيد .

درصورتي كه يكي از همكارانتان كار با پوشه تجربه كرده است ، با او مشورت كنيد تا مراحل كار خود را آگاهانه تر كنيد و اين مراحل را به صورت گامهاي معين بنويسيد و نقات قوت و ضعف هر گامي را كه تجربه مي كنيد يادداشت كنيد. نكته مهم اين است كه كار را شروع كنيم ولي انتظار معجزه نداشته باشيد .در ابتداي كا ر ، هر پيشرفت جزئي هم بايد مهم تلقي شود.موفقيت دراين كار به صبر، حوصله و اميد نياز دارد .

 

 

جمع بندي

يكي از روش هايي كه به تازگي در سنجش و ارزشيابي عملكرد فراگيران در موقعيت هاي آموزش رايج شده است استفاده از پوشه كار براي ارائه مجموعه كارهاست . در اين روش ، فراگير براي نشان دادن توانايي ها و پيشرفت كار خود ، سوال ها و مواردي از جريان كارهايي كه در طول روز ، هفته، نوبت و سال تحصيلي انجام مي دهد ، به تدريج در پوشه نگهداري مي كند تا اولا" خود شاهد پيشرفت تحصيلي و ارزشيابي كار باشد. ثانيا" معلم بتواند با استفاده از آن شواهد و مدارك ، در مورد حدود آموخته ها ي او قضاوت كند.

و ثالثا و مهمتر اينكه از فعاليت هاي مستمر وي جهت ارزشيابي استفاده كند .

معرفي پوشه كار به هدف ارزشيابي ، شيوه بسيار جديدي است و اجراي آن با موانع بسياري روبه رو است . اما به دليل نقاط قوت بسياري كه در مقايسه با ارزشيابي سنتي دارد ، كار و پژوهش دراين  حيطه بسيار ضروري است يكي از امتيازهاي مهم اين روش ارزشيابي ، هم براي معلم و هم براي دانش آموز ، اين است كه دانش آموز با انديشيدن درباره نمونه كارهاي خود ، ارزشيابي از كار خود مي آموزد و اين مهارتي است كه براي پيشرفت يادگيري بسيار ضروري محسوب مي شود.

 

دراين مقاله با روش هايي براي استفاده از شيوه هاي ارزشيابي پوشه اي در برنامه ارزشيابي خود ، آشنا شديم . انتظار نمي رود كه در يك سال دراين كار تبحر پيدا كنيم ، اما با استفاده مداوم از اين روش ، خودتان شيوه هاي جديدي را كشف مي كنيد كه كار براي تان راحت تر و لذت بخش تر مي كند .  نمونه اي از كار دانش آموزان را با نظر خود آنها جمع كنيم . "(  تلخیص از حاجی اسحاق / طاهره رستگاری و آئین نامه امتحانات عمومی )

 

تجربه هاي معلمان در ارزشيابي پوشه اي

 

1-        " از پدران و مادران در توليد پوشه كمك بگيريم.

2-       درباره استفاده از پوشه در مورد مجموعه كار دانش آموزان ، با آنها صحبت كنيدو موضوع را در كلاس به بحث بگذاريد كه بهتر است چه مواردي در پوشه گذاشته شود.

3-       دانش آموزان در انتخاب كار براي نگهداري در پوشه ، راهنمايي كنيد.

4-       از دانش آموزان دليل قراردادن هر كار را در پرونده جويا شويد .

5-       شما به عنوان معلم ، پوشه را به دقت مرور كنيد و نقاط ضعف و قوت هر كدام را در كنار بنويسيد. مي توانيد از فهرست ارزشيابي براي ثبت مراحل پيشرفت هر دانش آموزان استفاده كنيد.

6-       به طور مرتب پوشه ها را نو كنيد ( كارها را به روز درآوريد)

7-       به دانش آموزان اجازه دهيد در جلسات كلاس درس پوشه هاي مربوط به كارهاي خود را به دانش آموزان ديگر و نيز به پدر و مادر خود نشان دهند.

8-       براي گفت وگو در مورد كار هر دانش آموز از پوشه او استفاده كنيد." ص 95 / 96 و 97 ( طاهره رستگار ، ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران ، موسسه فرهنگی منادی تربیت ، چاپ سوم 1383 )

 

شكل ظاهري  پوشه کار دانش آموز :

  روي جلد که مشخصات فردي ، کلاس ، نام معلم مربوطه درج مي شود

 نمون برگ ارزشيابي از دست ساخته ها که داخل جلد قرار مي گيرد ،(پيوست )

 

نقاط مهم

1-        تنظيم و مديريت پوشه کار به عهده معلم است .  در عين حال در اين کار مي توان از دانش آموز هم کمک گرفت . معلم آثار انتخاب شده را بعد از تعيين تاريخ تحويل و ارزشيابي و بيان نظرات احتمالي در پوشه کار قرار مي دهد .

2-       پوشه کار در مدرسه نگهداري مي شود و معلم مي تواند در صورت لزوم محتواي آن را با والدين در ميان گذارد . و يا درباره ي آن بحث نمايد ، والدين نيز مي توانند پوشه کار فرزندان خود را بررسي کرده و راهنمايي نمايند .  

3-        در صورتي كه معلم پيشنهاد و بررسي تكاليف پوشه كار  را به خوبي مديريت نمايد يكي از ابزارهايي است كه به سادگي مي توان عملكرد دانش آموز را سنجيد. ارزيابي از تكاليف درسي بايستي براساس مقياس هاي مورد نظر معلم صورت گيرد بررسي تكاليف همراه با اظهار نظر معلم بر كيفيت كار مي افزايد معلم در زمينه ضعف ها و قوت هاي کار توضيحاتي مي دهد كه عمدتاً تشويق كننده باشد. 

4-        " تکالیف را مساله محور کنید تا هر گروه مساله مورد نظر خود را از زاویه نگاه علوم مختلف مورد بررسی قرار دهد ، مثلا" مساله زندگی زنبور عسل را می توان از نظر جمعیتی ، هنر ، ریاضی ، بهداشت و... بررسی کرد و مجموع گزارش مربوط ر ا نیز از جهت نگارش و جنبه های ادبی تنظیم کرد. برای این منظور شورای معلمان باید تکالیف مناسبی را پیش بینی و به دانش آموزان ارایه کنند.

5-        دانش آموزان را در انتخاب مساله و انتخاب افراد گروه مشارکت دهید .

6-       . با جمع آوری نمونه هایی از کارهای دانش آموزان به کوششهای آنها ارج نهید.

7-       از والدین بخواهید تا درجریان تهیه پوشه کار فرزندان خود مشارکت کنند . بدین منظور از دانش آموزان بخواهید تا کارهای خود  را با والدینشان در میان بگذارند و به آنها کمک کنند تا  در جریان مطالبی که در کلاس بحث می شود قرار گیرند.

8-        درباره محتویات پوشه کارها در کلاس بحث کنید و دانش آموزان را متوجه کنید تا قسمتهایی از کارهای خود را انتخاب کنند که معرف قوت ، علاقه ، تنوع و کوشش آنان است.

9-       درباره عناصر مختلفی که دانش آموزان می توانند در پوشه ها ی خود قرار دهند بحث کنید

10-    . به دانش آموزان در انتخاب کار برای درج در پوشه کار کمک کنید .

11-     از دانش آموزان بخواهید تا دلیل خود را برای درج هر کار در پوشه ذکر کنند و تاریخ انجام هر قسمت را مشخص و یادداشت کنند.

12-     پوشه کارها را با دقت مرور و نظر خود را درباره نقاط قوت و ضعف هر یک از کارها در کنار آنها  بنویسید و  برای سهولت در بررسی آنها بهتر است ابتدا فهرستی از ویژگی های مهمی را که باید مورد توجه قرار گیرد ، تهیه و برابر آن وارسی را انجام دهید.

13-    دانش آموزان را تشویق کنید تا به طور مرتب محتویات مربوط به پوشه کارها را نو کنند . زمینه ای فراهم کنید که دانش آموزان پوشه های کار خود را به دیگران ( دانش آموزان و والدین خود ) نشان دهند.

14-     در گفتگو با والدین از پوشه های کار دانش آموزان استفاده کنید و درباره جنبه های کار فرزندانشان با آنها مشورت نمایید.

15-    برای نگهداری پوشه های کار دانش آموزان جایی را اختصاص دهید . در مدارسی که کتابخانه وجود دارد می توان قفسه هایی رابه این کار اختصاص داد.

 مجموعه کارهای برتر را در سطح مدرسه منتشر کنید . می توان کارهای برجسته را از طریق رسانه های جمعی معرفی کرد. 

16-  نباید فراموش کرد که سنجش عملکرد در مراحل اولیه تکامل خود قرار دارد معلمان باید بکوشند تا شیوه ها ی نوی را مطرح و در عمل آنها را تکمیل کنند و روز به روز بر پایایی و روایی آنها بیفزایند.

شایسته است شوراهای معلمان در مورد مسائلی از قبیل آنچه ذیلا" ذکر می شود بحث و تبادل نظر کنند :

--- چگونه می توان یک تکلیف را در مراحل مختلف انجام آن ارزشیابی کرد؟

--- وسایلی که درانجام این تکلیف مورد نیاز هستند ، کدامند؟

--- آیا کل کار را یکباره و یا قسمتهای مختلف را جداگانه باید ارزشیابی کرد؟

--- چه ملاکها و معیارهایی را باید به کار بست ؟

----  چگونه می توان در کلاسهای پرجمعیت نیز این کار را با موفقیت انجام داد؟

---- روشهای آموزش و تدریس چه ویژگیهایی باید داشته باشد تا این نوع ارزشیابی عادلانه باشد؟

----  چرا در ارزشیابی های مستمر و آزمونهای عملکرد تکالیف بازخورد مهمتر از نمره است ؟

---- بازخوردهای حاصل از ارزشیابی های مستمر و آزمونهای عملکرد تکالیف کی ، چگونه و به چه کسانی باید ارایه شود؟

---- خصوصیات یک تکلیف خوب چیست ؟ "  (وزارت آموزش و پرورش/ آیین نامه امتحانات عمومی)

 

+ نوشته شده در  شنبه هشتم بهمن 1384ساعت 23:44  توسط ماندستان  | 

چه شيوه اي را براي ارزشيابي پوشه اي انتخاب كنيم؟

 

" ارزشيابي ميزان پيشرفت دانش آموز براساس پوشه كار ، شيوه جديدي است كه هنوز بين سيستم هاي ارزشيابي جاي خود را به درستي پيدا نكرده است . با اين حال ، از ديد بسياري كارشناسان و متخصصان ارزشيابي ، يكي از بهترين شيوه هاي ارزشيابي مستمر  و سازنده است كه به معلم ، والدين و دانش آموز از ميزان پيشرفت و چگونگي آن اطلاعات كافي مي دهد.در فرآيند قضاوت نيز به معلم آرامش خاطر مي دهد تا هر زمان كه وي دچار شك و ترديد مي شود ، رجوع به پوشه دانش آموز ، او را در اطمينان به قضاوتي كه مي كند ، كمك نمايد.

شما در مراحل قبل ، پوشه دانش آموز را طراحي و سازماندهي كرديد و آنچه را صلاح دانستيد ، در آن قرار داديد . حال بايد در مورد شيوه ارزشيابي آن تصميم بگيريد ، كدام يك از موارد زير را انتخاب مي كنيد ، آن مورد را علامت بزنيد.

 

1-        در دوره ابتدايي ترجيحا از كتاب دريچه اي به ارزشيابي تحصيلي در دوره ابتدايي استفاده شود .

2-       كار دانش آموز در طول روز يا هفته بررسي و ارزشيابي مي شود .

3-       كار دانش آموز در طول ترم بررسي و ارزشيابي مي شود

4-        در پايان نوبت ( دوره راهنمايي ) يك نمره به كل پوشهآن درس  داده مي شود . اين نمره براساس معيارهاي از پيش تعيين شده توسط معلم و دانش آموز ، خواهد بود.

5-       به موردي كه در پوشه قرار دارد ، نمره داده مي شود.

6-       هيچ نمره اي به پوشه نهايي داده نمي شود ، بلكه به تعدادي از كارهاي داخل پوشه ، نمره داده مي شود.

7-       پوشه هر دانش آموز همراه با نظر معلم ، به صورت كتبي به معلم سال بعد داده مي شود.

8-       در ارزشيابي كار پوشه هر دانش آموز، ازنظر خود او و بعضي از دانش آموزان  ديگر هم استفاده مي شود . " ص 88 و 89 ( طاهره رستگار ، ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران ، موسسه فرهنگی منادی تربیت ، چاپ سوم 1383 )

 

شما كدام را رعايت مي كنيد؟ و  چه نظري داريد در شوراي معلمان مطرح و انتخاب يا پيشنهاد دهيد  .

 

چگونگي استفاده ازنتايج ارزشيابي پوشه اي :

اشاره

دراين مجموعه مقاله سعي شده است تا به سئوالات متعدد معلمان در مورد پوشه كار پاسخ داده شود . در اينجا درباره شيوه استفاده از نتايج ارزشيابي پوشه اي بحث مي شود . ابتدا نظر افراد مختلف را دراين باره مرور مي كنيم ، شايد شما هم بتوانيد ايده خودتان را بين آن ها پيدا كنيد و يا به آن اضافه كنيد:

از نتايج ارزشيابي پوشه اي چگونه استفاده كنيم ؟

 

چند مورد در زير مي آيد.

1-       " دانش آموز – معلم : دانش آموز پوشه خود را با معلم مرور مي كند و مواردي را كه اصلاح كند ، بيان مي نمايد  2-دانش آموز – دانش آموز محتويات پوشه را با دانش آموز ديگري مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند ، بيان مي نمايد

3-دانش آموز – گروه دانش آموز محتويات پوشه را با گروه خود مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند بيان نمايد.

4- دانش آموز – والدين دانش آموز محتويات پوشه را با والدين مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند ، بيان نمايد.

5- دانش آموز – معلم – والدين دانش آموز پوشه را با والدين و معلم معلم مرور مي كند ومواردي راكه مي تواند اصلاح كند بيان نمايد.

6- معلم : معلم به تنهايي پوشه را مرور مي كند و با بررسي كار دانش آموز مواردي را به كمك نياز دارد تعيين مي كند.

-          7- نمايشگاه پوشه ها : دانش آموزان از پوشه هاي خود نمايشگاهي را ترتيب مي دهند و كارهاي خود را به ديگران ( والدين ، دوستان و معلمان ) شرح مي دهند ." ص 89 ( طاهره رستگار ، ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران ، موسسه فرهنگی منادی تربیت ، چاپ سوم 1383 )

وشما كدام را رعايت مي كنيد؟ و  چه نظري داريد در شوراي معلمان مطرح و انتخاب يا پيشنهاد دهيد  .

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم بهمن 1384ساعت 0:46  توسط ماندستان  | 

چه شيوه اي را براي ارزشيابي پوشه اي انتخاب كنيم؟

 

" ارزشيابي ميزان پيشرفت دانش آموز براساس پوشه كار ، شيوه جديدي است كه هنوز بين سيستم هاي ارزشيابي جاي خود را به درستي پيدا نكرده است . با اين حال ، از ديد بسياري كارشناسان و متخصصان ارزشيابي ، يكي از بهترين شيوه هاي ارزشيابي مستمر  و سازنده است كه به معلم ، والدين و دانش آموز از ميزان پيشرفت و چگونگي آن اطلاعات كافي مي دهد.در فرآيند قضاوت نيز به معلم آرامش خاطر مي دهد تا هر زمان كه وي دچار شك و ترديد مي شود ، رجوع به پوشه دانش آموز ، او را در اطمينان به قضاوتي كه مي كند ، كمك نمايد.

شما در مراحل قبل ، پوشه دانش آموز را طراحي و سازماندهي كرديد و آنچه را صلاح دانستيد ، در آن قرار داديد . حال بايد در مورد شيوه ارزشيابي آن تصميم بگيريد ، كدام يك از موارد زير را انتخاب مي كنيد ، آن مورد را علامت بزنيد.

 

1-        در دوره ابتدايي ترجيحا از كتاب دريچه اي به ارزشيابي تحصيلي در دوره ابتدايي استفاده شود .

2-       كار دانش آموز در طول روز يا هفته بررسي و ارزشيابي مي شود .

3-       كار دانش آموز در طول ترم بررسي و ارزشيابي مي شود

4-        در پايان نوبت ( دوره راهنمايي ) يك نمره به كل پوشهآن درس  داده مي شود . اين نمره براساس معيارهاي از پيش تعيين شده توسط معلم و دانش آموز ، خواهد بود.

5-       به موردي كه در پوشه قرار دارد ، نمره داده مي شود.

6-       هيچ نمره اي به پوشه نهايي داده نمي شود ، بلكه به تعدادي از كارهاي داخل پوشه ، نمره داده مي شود.

7-       پوشه هر دانش آموز همراه با نظر معلم ، به صورت كتبي به معلم سال بعد داده مي شود.

8-       در ارزشيابي كار پوشه هر دانش آموز، ازنظر خود او و بعضي از دانش آموزان  ديگر هم استفاده مي شود . " ص 88 و 89 ( طاهره رستگار ، ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران ، موسسه فرهنگی منادی تربیت ، چاپ سوم 1383 )

 

شما كدام را رعايت مي كنيد؟ و  چه نظري داريد در شوراي معلمان مطرح و انتخاب يا پيشنهاد دهيد  .

 

چگونگي استفاده ازنتايج ارزشيابي پوشه اي :

اشاره

دراين مجموعه مقاله سعي شده است تا به سئوالات متعدد معلمان در مورد پوشه كار پاسخ داده شود . در اينجا درباره شيوه استفاده از نتايج ارزشيابي پوشه اي بحث مي شود . ابتدا نظر افراد مختلف را دراين باره مرور مي كنيم ، شايد شما هم بتوانيد ايده خودتان را بين آن ها پيدا كنيد و يا به آن اضافه كنيد:

از نتايج ارزشيابي پوشه اي چگونه استفاده كنيم ؟

 

چند مورد در زير مي آيد.

1-       " دانش آموز – معلم : دانش آموز پوشه خود را با معلم مرور مي كند و مواردي را كه اصلاح كند ، بيان مي نمايد  2-دانش آموز – دانش آموز محتويات پوشه را با دانش آموز ديگري مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند ، بيان مي نمايد

3-دانش آموز – گروه دانش آموز محتويات پوشه را با گروه خود مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند بيان نمايد.

4- دانش آموز – والدين دانش آموز محتويات پوشه را با والدين مرور مي كند و مواردي را كه مي تواند اصلاح كند ، بيان نمايد.

5- دانش آموز – معلم – والدين دانش آموز پوشه را با والدين و معلم معلم مرور مي كند ومواردي راكه مي تواند اصلاح كند بيان نمايد.

6- معلم : معلم به تنهايي پوشه را مرور مي كند و با بررسي كار دانش آموز مواردي را به كمك نياز دارد تعيين مي كند.

-          7- نمايشگاه پوشه ها : دانش آموزان از پوشه هاي خود نمايشگاهي را ترتيب مي دهند و كارهاي خود را به ديگران ( والدين ، دوستان و معلمان ) شرح مي دهند ." ص 89 ( طاهره رستگار ، ارزشیابی در خدمت آموزش ، تهران ، موسسه فرهنگی منادی تربیت ، چاپ سوم 1383 )

وشما كدام را رعايت مي كنيد؟ و  چه نظري داريد در شوراي معلمان مطرح و انتخاب يا پيشنهاد دهيد  .

 

 

ثبت ارزشيابي پوشه دانش آموز چگونه باشد ؟

پيشنهاد مي شود ، پس از گذشت مدت زماني معين ( مثلا" ماه يك بار ) پوشه كار هر دانش آموز را ترجيحا" به اتفاق خود او و گروه  مرور نماييد و به هر شيوه اي كه مايليد حاصل ارزشيابي خود را  به آنها اطلاع يا در دفتر ثبت شاخص ها  ثبت كنيد .

درصورتي كه يكي از همكارانتان كار با پوشه تجربه كرده است ، با او مشورت كنيد تا مراحل كار خود را آگاهانه تر كنيد و اين مراحل را به صورت گامهاي معين بنويسيد و نقات قوت و ضعف هر گامي را كه تجربه مي كنيد يادداشت كنيد. نكته مهم اين است كه كار را شروع كنيم ولي انتظار معجزه نداشته باشيد .در ابتداي كا ر ، هر پيشرفت جزئي هم بايد مهم تلقي شود.موفقيت دراين كار به صبر، حوصله و اميد نياز دارد .

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن 1384ساعت 2:5  توسط ماندستان  |